Om föreningen

Föreningens e-postadress gotlandsruss@hotmail.com

Föreningen Gotlandsruss är en av sex lokalföreningar inom Svenska Russavelsföreningen.

Som medlem i Föreningen Gotlandsruss får du
– visa ditt eget eller fodervärdsruss för exteriörbedöningar vid utställningar,
fölchampionat och avelsvärderingar.
– Svenska Russavelsföreningens Tidningen Gotlandsrusset hemskickad fem gånger om året.
– Medlemsblad för Föreningen Gotlandsruss hemskickat en gång i kvartalet.
– Annonser om egna russ till salu publicerade på föreningens hemsida.
– Länkar till egna hemsidor där du erbjuder russanknutna tjänster.
– Deltaga i träffar, kurser och konferenser både på Gotland och fastlandet.
– Tips och råd i avelsfrågor.
– Nyttiga och roliga kontakter med andra russvänner
– Vara med och stödja russaveln på Gotland

Medlem i Föreningen Gotlandsruss blir du genom att sätta in medlemsavgiften på  bankgiro 5341 –  6558
Medlemsavgiften för individuell medlem är 250 kronor
plus 50 kronor per ytterligare familjemedlem boende på samma adress som huvudmedlemmen.
För mer information kontakta gärna någon i styrelsen!

STYRELSE 2015
Ordförande vald för 2015
Åsa Lundqvist, Othem Klints 440, 62446 Slite, telefon 073-767 19 17
info@klints.net
Ordinarie ledamot, vice ordförande och sekreterare, vald t o m 2015
Annika Melin, Burs Apse 610, 623 49 Stånga, telefon 073-654 48 64
annika.apse@telia.com
Ordinarie ledamot, kassör, vald t o m 2015
Gerty Dahlbom-Jonsson, Bunge Hägur 120, 624 64 Fårösund,
telefon 073-588 21 32
gerty-jonsson@spray.se
Ordinarie ledamot , vald t o m 2016
Åsa Hedman, Buttle Hägsarve 158, 622 48 Visby telefon 070-566 78 56
                                                                            aze.h@telia.com                                                                                                                                              Ordinarie ledamot vald t o m 2016                                                                                                       Helena Pettersson-Svensson,telefon 070-633 63 55                                                                                                            bagge66@spray.se                                                                                         Ordinarie ledamot med ansvar för priser och utmärkelser, vald t o m 2016                     Marianne Thomsson, Box 82, 623 15 Stånga, telefon 070-8179194

  marianne.thomsson@live.se

Ordinarie ledamot,med ansvar för föreningens medlemsblad, vald t o m 2015
Angelica Käldare, Havdhem Kälder 904, 623 41 Havdhem, telefon 070-409 21 21
m.kaldare@swipnet.se
Suppleant med ansvar för fölchampionat,  vald  t o m 2016
Katarina Amér, Fardhem Överburge 103, 623 52 Hemse, telefon 070-636 12 03
katarina.amer@gutefar.se
REVISORER 2015
Ordinarie revisor
Bengt Björkegren, Endre Fjells, 621 77 Visby, telefon 0498-311 72
Ordinarie revisor
Bengt Farinder, Viklau Stenstugårds, 622 38 Romakloster, telefon 0498-510 19
Revisorssuppleant
Catharina Cronberg, Levide Pejnarve, 623 53 Hemse, telefon 0498-48 36 33
Revisorssuppleant
Birgitta Kallings, Follingbo St Kallings 292, 621 91 Visby, telefon 0498-26 10 58

VALBEREDNING

Sammankallande Vald t o m 2016

Maggan Smedberg Blad, Ekeby Smide 505, 621 70 Visby, telefon 070-813 11 59

vald t o m 2017
Ulla Mattsson, Ardre Alsarve 405, 623 65 Ljugarn, telefon 073-422 62 96
Vald t o m 2015
Linda Blomberg, Vallstena Grinds 165, 624 32 Slite, telefon 070-478 00 08